UAB
SERVEIS WEB PER A L'INVESTIGADOR

En aquesta plana mostrem la relació de serveis oberts destinats al col·lectiu d'investigadors de la Universitat i que permeten realitzar una gestió senzilla i eficaç de la seva producció científica.

L’opció 'Introducció d'activitats de recerca' us permetrà administrar la vostra producció científica en la BBDD institucional i, al mateix temps, extraure-la en forma de CV en els diferents formats disponibles.


Serveis Disponibles   
LinksWallet
Introducció d'activitats de recerca (EIN@)
Consulta de les activitats d'Investigació (CAW2)
Tramitació d'ajuts a l'Investigador (TAIR)
Gestió de convenis (Gescon)
   

© 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats